การรับจำนำขายฝาก

ใบรับขายฝาก (#12)

ใบรับขายฝาก
www.edy-fix.com
Line id: @726tgokz : 0878444420

ข้าพเจ้า​ "ผู้ขายฝาก" ขอรับรองว่า​ สินทรัพย์ที่"ข้าพเจ้า"นำมาขายฝากเป็นสินทรัพย์ที่มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว​ และไม่ใช่สินทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฏหมาย​ หรือการนำของผู้อื่นมาโดยมิชอบ​ หากเกิด​ คดีความข้อ​ พิพาท​ขึ้น ข้าพเจ้า​ "ผู้ขายฝาก" ขอ​ ยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นและชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขการรับฝาก และอัตราดอกเบี้ย

  1. ลูกค้าต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงทุกครั้งที่มาฝาก
  2. สินค้าที่นำมาฝากต้องเปิดติดสภาพสมบูรณ์ ตั้งแต่ 80%
  3. กรณีมีระหัสผ่าน ลูกค้าต้องรีเซ็ตเครื่อง ที่จะนำมาฝากทุกครั้ง เพื่อให้เครื่องอยู่ในหน้า ปรกติ 
  4. อัตราดอกเบี้ยการรับจำนำ อยู่ที่ 10%/เดือน
  5. ถ้าลูกค้าไม่มาไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ยภายใน 30 วัน สินค้าจะถูกยึดโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ
  6. การจ่ายเงิน จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ในช่วงวันเวลา ทำการเท่านั้น
  7. กรณีโอนเงินลูกค้าต้องเก็บสลีปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการโอน 
  8. ทางร้านขอปฏิสธการรับผิดชอบใดๆต่อสินค้าที่มาฝากไว้ กรุณาเช็คสินค้าก่อนออกจากร้านให้เรียบร้อย
  9. ช่องทางการการติดต่อ Line ID : @726tgokz