เปลี่ยนจอ Samsung A03 Core

0 Comments

Samsung A03 core Model SM-A032F

อาการหน้าจอ แตก ถูกกระแทก บริเวณจอ ด้านบน สงผลให้ บอดี้ ผิดรูป และตัวบอร์ดงอ บริเวณกลางบอร์ด
ทดสอบ ก่อนทำการใส้หน้าจอแล้ว บอร์ดใช้งานได้ ปรกติ

Board

เสร็จสิ้นแล้ว​พร้อมทดสอบ

Categories: