ข้อตกลงในการกู้ยืม

ข้อตกลง และ ยินยอม
ให้มีการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะ

ข้อตกลงในการกู้ยืมมีดังนี้

1.การสมัครหรือการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ผู้ให้ข้อมูล จะต้องให้ข้อมูล ที่เป็นจริง เท่านั้น ถ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ถือว่าการให้ข้อมูลนั้น เป็นการกระทำอันหรอกลวง ทำให้เกิดความเสียหาย ทางเวปถือเป็นความผิดทาง กฎหมายสามรถดำเนินการ เอาผิดทางกฎหมายได้

2.เมื่อท่านให้หรือส่งข้อมูลคำร้องขอกู้เงิน กับทางเว็ป สามรถตรวจสอบข้อมูลรายระเอียดของผู้ยื่นคำร้องได้ ในทุกภาคส่วนโดยไม่มีความผิดใดโดยผู้กู้หรือส่งคำร้อง อ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงในการกู้ โดยการ “ติ๊ก” เครื่องหมายถูกลงในช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการกู้ยืมทั้งหมด”แล้ว

3.การคิด ดอกเบี้ย ทางเว็ป คิดดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 1.5บาท ต่อเดือน ของเงินกู้ และค่าธรรมเนียมดำเนินการ อีก​ร้อยละ​8.5​ ของเงินกู้​(จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) โดยการชำระ เป็น รายวัน / รายเดือน เท่านั้น

4.การชำระเงิน จะใช้เป็นการโอนเงิน เข้าบัญชีที่ทางเราแจ้งไปเท่านั้น และลูกค้าควรเก็บสลีปการโอนไว้เป็นหลักฐานยืนยัน การชำระเงิน เมื่อลุกค้าทำการชำระเงินควร ต้องแจ้งส่งยอดการชำระเงิน มาทาง ” id line” ที่เรากำหนดให้เท่านั้น

5.ลูกค้าที่ต้องการกู้เงินจำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มีอีเมลและมีที่อยู่ชัดเจนและสามรถติดต่อได้บน โซเชียลมีเดียต่างๆได้

6.กรณีที่ลูกค้าผิดนัดการชำระหนี้ทางเราขอคิดค่าติดตามทวงถามครั้งละ 100 บาท และลูกค้าที่ไม่ทำการชำระหนี้ จะต้องถูกดำเนินคดีและ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่าติดตามทวงถามจะถูกบวกรวมกับกับยอดเงินที่ลูกค้าได้ทำการกู้ยืมไป