Nokia TA-1322 1.4

0 Comments

Nokia 1.4 Model TA-1322 อาการเครื่องโดนน้ำ อาการ เครื่องเปิดอยู่หน้าจอ ไม่แสดงผล การตรวจเบื่องต้น
สภาพโดยรวมเครื่องตอนมา

 

สถานะบอร์ดที่ถูกซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

Categories: