Oppo​ a12 ชาร์จแล้วช๊อต

0 Comments

Oppo​ a12.อาการ​ชาร์จไม่เข้า

ลักษณะอาการ​ เสียบสายชาร์จแล้วช็อต​ แต่เครื่องไม่ดับ​ แต่ไมาแสดงการชาร์จ​จำเป็นต้องมีเครื่องมือ​ทดสอบ​ ตัวเทสวัดระดับกระแสการชาร์จ​ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ​

ตัวเทสวัดกระแสการชาร์จ

เครื่องมือการทดสอบ

การตรวจเช็ค

ขั้นตอนการตรวจสอบ​ ตัวเลขสีน้ำเงินแสดงสถานะ​ระดับไฟจากแหล่งจ่าย

ตัวเลขสีแดงแสดงการดันกระแสไฟเข้าเครื่อง​ แต่ลักษณะเครื่องทีเสียมาณที่นี้คือ​ เวลาเสียบสายไปแล้ว​ ตัวเทสกระแส​ดับ​ไม่แสดงผล​ ดัง​ ตัวอย่าง​ ใน​ vdo

ตัวอย่าง vdo การเทสชาร์จ ในเครื่องปรกติ

หลังจาก เราตรวจสอบการชาร์จของตัวเครื่อง ก็ทำการถอดเครื่อง​มาตรวจหาที่มาของสาเหตุการช็อต

จากาการตรวจสอบ จากลักษณะ การช๊อต แบบตัดดับน่าจะเป็นอาาการช็อตจากไฟหลัก เช่น Vbatt  / VBus_USB_in 
จากการตรวจสอบเครื่องนี้สาเหตุ จากไฟ Vbus_USB_in บริเวณจุดช็อตที่วงไว้สีแดง สาเหตุการช็อต ทำการแก้ไขซ่อมแซม

หลังจากทำการซ่อมแซมแก้ไขแล้วประกอบเครื่องเพื่อทำการทดสอบ ผลการทดสอบผ่าน ประกอบ ส่งคืนลูกค้าเรียบร้อยครับ

ขอบคุณที่ติดตามครับ 

 

Categories: