Redmi​ 9a กล้องใช้งานไม่ได้

0 Comments

วันนี้จะมาแชร์อาการง่ายๆ​ redmi​ 9a​ อาการกล้องใช้งานไม่ได้​ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง​ สาเตุของอาการ​ เครื่องโดนน้ำมา​ หลังจากทำการรื้อเครื่องออกมาทำความสะอาดจากคราบน้ำและทำการอบบอร์ด​ แล้วประกอบตัวเครื่องเพื่อตรวจเช็ค​ ระบบการทำงานของตัวเครื่อง​ พบการทำงานของกล้อง​ ผิดพลาด​ ทั้งกล้องหน้าและ​กล้องหลัง​ ไม่สามรถเปิดใช้งานได้​ จากการทดสอบ​เราต้อง​ระบุว่ากล้องตัวหน้า​ กล้องเซลฟี่ หรือ​ กล้องหลัง​ กล้องหลัก​ ตัวใหนเสีย​กันแน่​ ในกรณีถ้าเราถอดเครื่อง​ การตรวจเช็คเง่ายๆ​ เพียงทำการถอด กล้องออกทีละตัว​ แล้วลองเปิดเครื่องทดสอบดู​ว่ากล้องตัวไหน​ ไม่ทำงาน​หรือแสดง​EROR​ ออกมาบ้าง​

ภาพแรกลองถอดกล้องตัว หน้าออก เพื่อตรวจเช็คเครื่องตัวหลัง แจ้งข้อความผิดพลาด ไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องได้
ผลที่ได้ กล้องตัวหลัง ตัวหลักเสีย

รูปที่2 ทำการใส่กล้องตัวหน้า แล้วถอดกล้องตัวหลังออก เพื่อทำการทดสอบกล้องตัวหน้า ผลที่ได้ แจ้งข้อความผิดพลาดเหมือนกัน ผลสรุป กล้องตัวหน้าเสียด้วย 

ผลการทดสอบหลังจากทำการเปลี่ยนกล้องตัวหน้าและตัวหลัง สรุปกล้องเสียทั้ง 2 ตัวสาเหตุจากตัวกล้องอาจมีน้ำเข้าไปทำความเสียหายที่กล้องหน้าและหลัง 

Categories: