True Super3 ช๊อตเปิดไม่ติด

0 Comments

วันนี้มีเครื่องปุ่มกด ค่าย True อาการเครื่องเปิดไม่ติด จากการตรวจสอบ แบตเตอร์รี่ สมบูรณ์ ระดับไฟ 3.8V. ถือว่ามีไฟค่อนข้างเต็ม
ตรวจสอบจ่ายไฟเข้าตัวเครื่อง โดยไไม่เปิดเครือง ตัวเลขมิเตอร์ช็อตดับดับ จากผลการตรวจเช็ค ตัว บอร์ดมีการช๊อต กินกระแสสูง จากมิเตอร์ น่าจะช็อต บริเวณ ไฟ Vbatt เบื้องต้นต้องทำการ ถอดเครื่องเพื่อตรวจเช็คเมนต์บอร์ด 

เมื่อถอดบอร์มาตรวจสอบพบ เศษซากแมลง ตายบริเวณขาคอนเน็กเตอร์แบตเตอร์รี่   สาเหตุจากากรสัณนิฐาน ตัวแมลงเข้าไปไฟอาจโดน เข้ากับแบตเตอร์จากนั้นอาจมีของเหลวจากแมลงไหลไปโดนบริเวณวงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ ทำให้บอร์ดช็อต หรืออีกในหนึ่ง เรียกว่า บั๊ค ในระบบ จากนั้น ทำการตรวจเช็คซ่อมแซมวงจรระบบชาร์จไฟ 


หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จัดการประกอบเพื่อทดสอบ 

เครื่องเปิดติดสามรถใช้ได้ปรกติทุกฟังชั่น 

Categories: