Unlock รายเดือน Vivo Y21 PD2139BF

0 Comments

วันนี้มีเครื่องมา ปลดล็อครายเดือน Vivo Y21 PD2139BF ค่ายเขียว

ตัวนี้เสป็คเครื่อง มีดังนี้

เนื่องจากตัวนี้ตัวเครื่อง update version มา จึงทำให้การปลดล็อคจำเป็นต้องทำ

Test point ตัวเครื่องเพื่อเปิดการทำงานของ Brom เพื่อให้ตัวเครื่องสามารถเขียนไฟ ปลดล็อคเพื่อทำการแก้ไขค่า parameter ในการปลดล็อค ตัวเครื่องได้


VDO ขั้นตอนการปลดล็อค​ตัวเครื่อง​ การปลดล็อคตัวนี้ข้อมูลจะไม่หายนะคับลูกค้าสามารถนำไปใช้ต่อได้เลย​ โดยไม่กลับมาล็อคอีก

หลังจากปลดล็อคเรียบร้อยก็สามารถนำไปใช้ต่อได้เลย

Categories: